بانی پاک : 09125148782 - 09121191202 - 02188754228 - 02188754229

02188754229

ترولی

ترولی ساخت ایران
قابل ارائه در انواع کاربردهای متفاوت اعم از هتلی، بیمارستانی، صنعتی و...
امکان طراحی انواع ترولی (از لحاظ تعداد و نحوه قرارگیری قسمت‌های مختلف)

محصولات بدون سرنشین


محصولات با سرنشین


FLTROL

قابل ارائه در انواع کاربردهای متفاوت اعم از هتلی، بیمارستانی، صنعتی و...
قابل ارائه در انواع کاربردهای متفاوت اعم از هتلی، بیمارستانی، صنعتی و...
امکان طراحی انواع ترولی (از لحاظ تعداد و نحوه قرارگیری قسمت‌های مختلف)

تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان سهروردی شمالی - کوچه تهمتن - پلاک 6 - واحد 20 تلفن : 09125148782 - 09121191202 - 02188754228 - 02188754229 ایمیل : info@banipak.com